49848527_661301670951568_1951899942670827520_n.jpg

 Sindre Johan Kleppevik

Alder: 23 Uteksaminert: 2018

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som Prosjektingeniør i Oceaneering Asset Integrity på Sandsli i Bergen. Oceaneering er et globalt selskap som hovedsakelig lever tjenester til olje- og gassindustrien.  

2. Hvilke arbeidsoppgaver innebærer denne stillingen?

Jobben min går generelt ut på planlegging av inspeksjon av prosessutstyr til offshore installasjonene på Oseberg feltet. Jeg jobber også med kvalitetssikring av arbeidsordre og ressurskoordinering. Dagene består av variert arbeid som utføres på kontoret på Sandsli, og sporadiske turer offshore.

3. Har du hatt andre stillinger siden uteksaminering, i så fall hvilke?

Nei

4. Har du tatt videreutdanning siden bacheloren, eventuelt hva og hvor?

Har ikke tatt noe videreutdanning siden bacheloren, men skal i løpet av våren bli sertifisert Driftsinspektør etter Norsk Standard 415, som innebærer mye kurs, oppgaver og eksamen.
Planen er å ta en master med tiden, men jeg hadde lyst til å jobbe og få litt erfaring først.

5. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Nei

6. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

I forhold til jobben har Drift- og Vedlikeholdsledelse, Materiallære og deler av Tilvirkning og Automasjonsfaget kommet godt svært godt med, da jeg jobber mye med rørtegninger, korrosjon, sveis og materialer.

7. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Jeg valgte å begynne på Produksjonsteknikk da det virket som en svært tverrfaglig ingeniørutdannelse. Jeg har også alltid hatt interesse for teknologi og innovasjon og følte derfor at Produksjonsteknikk passet meg svært bra.

8. Hvilken utdanning har de du jobber med som er i en sammenlignbar stilling?

De fleste jeg jobber med har bachelorgrad i ingeniørfag innenfor maskin, subsea, produksjon, materialteknologi og etc.

9. Hva er det kjekkeste med å gå fra studentlivet til arbeidstilværelsen?

Det kjekkeste må være at man får utøvet mye av det en har lært som student, og at en gjerne har litt «nye øyne» på bransjen. Da jeg jobber litt offshore så får jeg mye fritid og fleksibilitet i hverdagen. Samtidig har du fri hver ettermiddag og i helgene, noe som er svært deilig da jeg er vant til

10. Har du et godt råd til nyutdannede Produksjonsingeniører som skal begynne med jobbsøkingen?

Start jobbsøkingen tidlig, og ikke la deg skremme av mangel på erfaring. Hopp i det så får du både erfaring og kompetanse fra jobben som du kan trenge senere. Og så må en holde motet oppe dersom en får litt avslag på søknader.