Linjeforeningen for Produksjonsteknikk er en frivillig studentorganisasjon som jobber på vegne av studentene ved produksjonsteknikk. Oppgavene til linjeforeningen er å arrangere sosiale aktiviteter, samt knytte studentene opp mot relevante bedrifter for fremtiden. 

Eksempel på sosiale aktiviteter er "mingledag", som arrangeres hver høst for gamle og nye studenter. Dette har som formål å skape relasjoner på tvers av klassetrinnene. 

Hvert år blir det også arrangert julebord, hvor hele linjen samles til en felles avslutning med god mat og drikke. Linjeforeningen jobber også for å få relevante bedrifter til å holde foredrag for studentene. 

Dagens linjeforening består av en leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig, IT-ansvarlig, bedriftspresentasjonsansvarlig, blogg -og profileringsansvarlig samt øvrige styremedlemmer.

Om du ønsker å være en del av linjeforeningen, holdes det valg to ganger i året, hvor alle som er interessert kan stille til valg.  

Dagens styre

styret2018.jpg

 

Våre samarbeidspartnere: