kjell.jpg

Kjell Olav Hauge

Alder: 29 Uteksaminert: 2015 (HiB), 2017 (UiS)

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber til daglig som konsulent i AVO Consulting, og stortrives med det.

2. Hvilke arbeidsoppgaver innebærer denne stillingen?

Arbeidsoppgavene er mange, men generell rådgivning og prosjektgjennomføring i virksomheter. Da snakker vi primært om prosjekter relatert til disruptive teknologier som Robotic Process Automation (RPA) og chatbot.

3. Har du hatt andre stillinger siden uteksaminering, i så fall hvilke?

Nei.

4. Har du tatt videreutdanning siden bacheloren, eventuelt hva og hvor?

Ja. Jeg er utdannet sivilingeniør. Jeg tok en master innen Industriell Økonomi ved UiS etter uteksaminering fra HiB. Her var det også en god blanding av ingeniør- og økonomifag, men hakket mer økonomi siden jeg fra HiB hadde en tydelig ingeniørfaglig bakgrunn.

5. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Ja, som fotograf, men det var en utdanning jeg tok før ingeniørutdannelsen, og er ikke noe jeg praktiserer i dag.

6. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

Vanskelig å konkretisere enkelte fag. Kanskje matematikk og statistikk, men kombinasjonen av ulike fag og generell problemløsning i disse er nok det jeg har mest igjen for i dag.

7. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Kombinasjonen av ingeniørfag og ledelsefag var avgjørende for meg. Samtidig er det den mest ledelsesorienterte tekniske utdanningen.

8. Hvilken utdanning har de du jobber med som en sammenlignbar stilling?

Det er primært sivilingeniører og siviløkonomer fra NHH, NTNU og UiS. Flere med bakgrunn fra Industriell økonomi, nanoteknologi og maskiningeniør. Fellesnevneren i konsulentbransjen er nok at fleste har en mastergrad.

9. Hva er det kjekkeste med å gå fra studentlivet til arbeidstilværelsen? (utenom lønn)

Det å få møte så ekstremt mange dyktige og hyggelige mennesker. I min jobb møter jeg ofte ledere og mellomledere i ulike bedrifter som har lang fartstid og som er ekstremt dyktige i fagene sine. Min rolle er egentlig bare å utfordre de å få de til å tenke nytt, og bruke ny teknologi til å løse morgendagens utfordringer og problemer.

10. Har du et godt råd til nyutdannende Produksjonsingeniører som skal begynne med jobbsøkingen?

Jeg mener man må tenke aktivt på hvilken retning man ønsker å gå og hva man ønsker å jobbe med. Man må forsøk å finne en jobb innenfor noe man interesserer seg for. Det gjør jobbhverdagen så utrolig mye mer interessant. Dessverre må jeg tilføye at en videreutdanning kan være lurt i dagens arbeidsmarked, men det kommer an på hvilken retning man ønsker. Det kan være trangt om arbeidsplassene, men heldigvis er det nok bedre nå enn det var for et par år tilbake.