kaja.jpg

Kaja Døssland 

Alder: 25 Uteksaminert: 2018

1. Hva og hvor studerer du nå?

Jeg studerer en Master i Industrial Engineering ved UiT i Narvik.

2. Hva går studiet ut på? Hvilke typer fag har du?

Studiet er nesten som en fortsettelse på bacheloren i Produksjonsteknikk og man lærer metoder og teknikker for å kunne analysere alle delene av en organisasjon som må samarbeide for å fungere på best mulig måte. Det er både matematiske og tekniske fag, og ledelsesfag.

3. Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgt dette studiet fordi jeg ville lære mer og fortsette i samme retning fra bacheloren.

4. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Nei.

5. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

Det er vanskelig å si fordi det har vært nødvendig med kunnskap og forståelse fra de fleste fagene fra Produksjonsteknikk, men kanskje Produksjon og Logistikk hvis jeg skal velge ett. Og matte!

6. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Jeg valgte å begynne på produksjonsteknikk fordi det virket interessant, er tverrfaglig og gir mange muligheter både når det kommer til videre studier og retninger i arbeidslivet.

8. Hva er det kjekkeste med det studiet du går nå?

Det kjekkeste med studiet er at jeg lærer så mye som er veldig relevant for arbeidslivet innenfor et fagområde som interesserer meg. På bacheloren var det mer å få en grunnleggende forståelse for saker og ting.

9. Hvilken type stillinger ønsker du å få etter du er ferdig utdannet?

Synes det virker veldig spennene å jobbe som rådgiver i ulike prosjekter.

10. Har du et godt råd til nyutdannede Produksjonsingeniører som vil studere videre?

Gjør det! Du kommer ikke til å angre.