unnamed.jpg

Ingeborg Jentoft Van de Vooren

Alder: 23 år    Uteksaminert: 2017

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber hos WK Entreprenør som Prosjektingeniør. WK Entreprenør er et bygg- og anleggsfirma som holder til i Oslo og i Tønsberg. Jeg er da på avdelingen i Oslo.

2. Hvilke arbeidsoppgaver innebærer denne stillingen?

Siden jeg er nyutdannet og fra en annen linje enn bygg har jeg bedt om å få være på hovedkontoret og jobbe med generelle oppgaver innledningsvis, dette for å lære om bransjen og firmaet. Så det jeg jobber med nå er implementering av et nytt kvalitetssikringssystem, som skal fungere via mobile enheter. Videre har jeg fått ansvar for oppstarten av Workplace som skal bli en del av intranettet til bedriften. Typiske ansvarsområder jeg som Prosjektingeniør på byggeplass kan få er logistikkansvarlig eller ansvarlig for underleverandører.

3. Har du hatt andre stillinger siden uteksaminering, i så fall hvilke?

Nei.

4. Har du tatt videreutdanning siden bacheloren, eventuelt hva og hvor?

Nei, ikke utenom forskjellige lederkurs og HMS-kurs.

5. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Nei.

6. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

Jeg fikk jobbintervju og jobb først og fremst pga. vervene mine. Jeg har hatt 14 verv på 3 år, og der det har vært mulig har jeg vært leder eller nestleder. De var ikke spesielt interesserte i fagene mine, men syntes det var ett pluss at jeg har hatt statikk, fordypning i matematikk (matte3) og logistikk. På sikt ser jeg for meg at jeg får mer bruk for disse. Lean kan absolutt også være relevant, men dette hadde jeg ikke på høgskolen

7. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Jeg valgte Produksjonsteknikk fordi jeg syntes det var spennende med en bachelor som man kan bygge videre på i så mange forskjellige retninger og at man har mange valgfag å velge mellom. Samtidig har Høgskolen i Bergen (nå Høgskolen på Vestlandet) alltid hatt en solid ingeniørutdanning, så jeg visste jeg skulle til Bergen. Jeg var også interessert i å begynne på en bachelor fremfor en master fordi jeg selv vil velge min egen fremtid, og men denne bacheloren har man mye å velge i. I tillegg syntes jeg det var gøy at statistikken viste at det var en høy jenteandel på Produksjonsteknikk.

8. Hvilken utdanning har de du jobber med som er i en sammenlignbar stilling?

Vi er 4 Prosjektingeniører i firmaet og alle de andre er sivilingeniører. 2 av dem er byggingeniører mens den siste er maskiningeniør. Men i firmaet generelt er det bare 6 som har bachelor mens de resterende (41) har master. På 14 år er jeg den eneste med "bare" bachelor som har blitt ansatt, men de mener selv dette kommer til å snu.

9. Hva er det kjekkeste med å gå fra studentlivet til arbeidstilværelsen?

Det kjekkeste må være å lære noe du vet du får bruk for. Det er også ekstremt deilig å ha helgene fri og at eksamensperioden ikke eksisterer lengre. Samtidig har du hver ettermiddag fri, noe som er uvanlig for meg siden jeg alltid har hatt deltidsjobb og verv ved siden av studiene. Jeg merker også på trygghet siden bedriften vil investere i meg, som vil si at jeg får oppfølging og hjelp dersom det er noe. Samtidig tjener man bra som ingeniør, så dette må nevnes som ett pluss!

10. Har du et godt råd til nyutdannende Produksjonsingeniører som skal begynne med jobbsøkingen?

1. Start tidlig! Overraskende mange firma har frister til internships og sommerjobber allerede i januar.

2. Ikke la deg skremme av stillinger i andre bransjer enn maskin- og marinfag.

3. Vis interesse og vær litt pågående.

4. Bacheloroppgaven kan absolutt hjelpe deg å få jobb, så legg innsats og sjel i den