Bachelor i ingeniørfag

Produksjonsteknikk gir tverrfaglig kompetanse innenfor maskinfag, teknologi, verdiskaping, administrasjon og ledelse. En ingeniør med denne utdanningen kan bidra til å utvikle, tilpasse og innføre nye teknisk-administrative løsninger i takt med skiftende forhold i og utenfor virksomheten.

Produksjonsteknikk er et ingeniørstudie ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen. HVL Bergen er den eneste skolen i Norge som tilbyr dette studiet. 

Ved produksjonsteknikk har vi en aktiv linjeforening. Linjeforeningen jobber for godt samhold mellom klassene. De arrangerer ulike arrangementer, både sosiale og faglige.

Hvor får du jobb?

Utdanningen tar utgangspunkt i grunnleggende fag innen maskinteknikk, og kvalifiserer derfor til flere av de klassiske maskiningeniørstillingene. Videre gir utdanningen kompetanse som blir krevd ved daglig drift og ledelse av bedrifter i de fleste bransjer.

Ingeniører med utdanning innenfor produksjonsteknikk er kvalifiserte for en rekke utfordrende oppgaver, nasjonalt og internasjonalt. Du kan få jobb innenfor private og offentlige virksomheter, verkstedsindustri, prosessindustri, landbasert og offshorerelatert industri, samt i rådgivende virksomheter.

Videre kan du også få jobb innenfor blant annet produksjon, produksjonsledelse, kvalitetsledelse, vedlikeholdsledelse, produktutvikling og design, forskning og utvikling, prosjektledelse, salg og markedsføring, innkjøp og logistikkrelaterte oppgaver.

Utdanningen

Velger du produksjonsteknikk, får du både kommersiell og teknologisk ballast. Utdanningen legger vekt på maskintekniske fag, produksjon og tilvirkning, prosjektledelse, innovasjon og produktutvikling, industriell og internasjonal markedsføring, logistikk og innkjøp, vedlikehold og kvalitetsteknikk.

Utdanningen har et nært samarbeid med industrien i regionen. Vestlandet er den mest industritunge regionen i Norge, med et kontinuerlig behov for dyktige ingeniører.

Hvordan lærer du?

Den raske utviklingen av ingeniørens arbeidsverktøy preger utdanningen. Som student får du ta i bruk ulike dataverktøy.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noe fra fag til fag. Det er forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorier, og i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til tilstedeværelse. Noen fag har skriftlig eksamen, mens andre fag kan ha mappevurdering eller muntlig eksamen.

Utveksling

Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved et universitet eller en høgskole i utlandet, dersom du ønsker det. Du kan blant annet reise på utveksling til institusjoner i Europa, Nord-Amerika og New Zealand.

Kor kan du reise?

Australia | Griffith University

Australia | Queensland University of Technology

Canada | University of New Brunswick

New Zealand | Auckland University of Technology

Polen | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koúciuszki

Spania | Universidad Politécnica de Valencia

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde

Tyskland | Hochschule Ravensburg-Weingarten

USA | San Diego State University, California State University