David.JPG

Daniel Paul Lubos

Alder: 43 Uteksaminert: 2017

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber for Norgesmøllene AS som Prosjektleder Lean.

2. Hvilke arbeidsoppgaver innebærer denne stillingen?

Implementering av 5S og rutiner for kontinuerlig forbedring, effektivisering av utleveringslageret, opplæring av personell i bruk av HMI samt utvikling av HMI for beregning av måltall (OEE) mm.

3. Har du hatt andre stillinger siden uteksaminering, i så fall hvilke?

Jobbet som operatør hos Norgesmøllene i 8 uker.

4. Har du tatt videreutdanning siden bacheloren, eventuelt hva og hvor?

Nettbasert kurs i Python og C++ programmer-språk.

5. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Ja, Energielektroniker, Bilmekaniker og Servicetekniker Kjøretøy. To Fagbrev + påbygg samt arbeidserfaring fra flere land, pluss Norge

6. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

Produksjon og logistikk, Avtalerett og forhandlinger, Lean, Drift og vedlikehold, 3D, Markedsføring,

7. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Det er den mest fleksible Ingeniørutdanningen en kan få i henhold til bransjene en kan jobbe i. Samtidig er det den mest ledelsesorienterte tekniske utdanningen.

8. Hvilken utdanning har de du jobber med som er i en sammenlignbar stilling?

Økonomi og HR, tekniske Ingeniører med videre utdanning i Lean, Kvalitetsledelse og TPM.

9. Hva er det kjekkeste med å gå fra studentlivet til arbeidstilværelsen? (utenom lønn)

Døgnrytmen! (Begynn kl. 7 og du er ferdig kl. 15. GULL når en har barn.

10. Har du et godt råd til nyutdannende Produksjonsingeniører som skal begynne med jobbsøkingen?

Linkedin profil; Ta deg tid til å skrive èn virkelig god søknad og baser individuelle søknader på den. Vær uredd når du presenterer deg, etter min erfaring koker ALLE med vann.