Bedriftsbesøk til Framo Flatøy AS

Vi arrangerte et bedriftsbesøk til Framo Flatøy AS for 1.klasse.

Når de kom ble møtt i resepsjonen av HMS-ansvarlig som tok de gjennom en kjapp presentasjon av bedriften, HMS-regler og produktene som blir solgt på huset. Så gikk turen videre ned i verkstedene. Studentene ble først vist rundt på maskineringsavdelingen der de fikk se fresemaskiner, dreiebenker, verktøybur med alle mulige måleverktøy og maskineringsverktøy. De fikk også komme inn i lærecellen for maskineringslærlingene der de ble vist ulike tegneprogram. Så fikk de se et maskineringsprogram, simulering, og de ble vist hvordan produktet gikk fra råemne til ferdigstilt del.

Etter dette gikk turen inn til sveiseverkstedet. Her fikk de se sveisemaskiner, induksjonsovner, ulike sveiseapparat og hvordan de blir brukt. I lærecellen for sveiselærlingene ble de også vist hvordan man punkter og etter hvert sveiser sammen til et ferdigstilt produkt. Så gikk vi inn til plateverkstedet der studentene fikk se valsemaskiner, plasmaskjæremaskiner, laserbrennere, knekkemaskiner, renoveringsmaskiner og ulike klippemaskiner. Så gikk turen ned til NDT-avdelingen (non-destructive-testing) der studentene fikk se hvordan sveisene blir testet før de blir godkjent. De ble vist hvordan man bruker penetrant og magnetpulver til å se porer i sveisen, i tillegg til å få komme inn på røntgenavdelingen å få se hvordan man tar røntgen av en sveis. Etter dette fikk de fremkalle røntgenbilde og se hvordan sveisen så ut innvendig.

De ble tatt videre ned mot monteringsavdelingene der de fikk se de ulike produktene som Framo Flatøy leverer. Alt fra miljøvernsutstyr til brannmoduler og pumper. De fikk også se verkstedet der alle automatikerene jobber og vist hvordan de tester produktene før de blir sendt videre. Så gikk turen innom en malingsavdeling, rørmonteringsavdeling og tilslutt innom lageret. Her fikk de se logistikk og varemottaket på Flatøy. Omvisningen var svært lærerik og teoretikerne fikk en mye bedre forståelse for den praktiske delen av ingeniørfaget.