Anja.jpg

Anja Austefjord Rykkje

Alder: 27 Uteksaminert: 2014

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber i Schlumberger Norge AS avd. Well Cementing Services. Stillingen min heter Field Specialist.

2. Hvilke arbeidsoppgaver innebærer denne stillingen?

Vi driver med sementering og fundamentering av brønner. Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

- Finne ut hvilket utstyr, hvilke væsker og metoder som trengs for å sementere brønnene

- Utføre risikoanalyser og planlegge arbeidet i henhold til KHMS

- Pumpe brønnvæsker

- Lekkasjeteste overflateutstyr og nedihullsutstyr

- Trykkteste og bruke brønnutstyr

- Vedlikehold av cementpumper, motorer og blandeutstyr

- Kalkulasjoner

- Skrive rapporter

3. Har du hatt andre stillinger siden uteksaminering, i så fall hvilke?

Jeg har jobbet med det samme siden jeg ble uteksaminert

4. Har du tatt videreutdanning siden bacheloren, eventuelt hva og hvor?

Jeg har bare tatt interne kurs hos Schlumberger, ikke noe formell videreutdanning.

5. Har du fagbrev, i så fall i hva?

Nei, jeg har ikke fagbrev.

6. Hvilket fag fra Produksjonsteknikk har du hatt mest nytte av?

Termodynamikk, Termiske maskiner, Fluidmekanikk og Materiallære

7. Hvorfor valgte du å begynne på Produksjonsteknikk?

Jeg valgte Produksjonsteknikk fordi det var en type maskiningeniørutdanning, samtidig som den hadde andre nyttige fag som Logistikk og produksjon, Markedsføring.

8. Hvilken utdanning har de du jobber med som er i en sammenlignbar stilling?

Diverse typer ingeniørutdanninger.

9. Hva er det kjekkeste med å gå fra studentlivet til arbeidstilværelsen?

For min del som jobber offshore, så må det bli mye fri. Det er også kjekt å skape noe av verdi når man arbeider. Også er det veldig greit å slippe eksamensperiodene.

10. Har du et godt råd til nyutdannende Produksjonsingeniører som skal begynne med jobbsøkingen?

Vær positiv! Du kan ikke være kresen i dagens marked. Skaff deg arbeidserfaring på veien mot drømmejobben.