En ingeniørutdanning ved Høgskolen på vestlandet, Bergen

På denne nettsiden ønsker vi å fremme kompetansen og mulighetene en ingeniør fra Produksjonsteknikk kan tilby.
I tillegg vil dette være en informasjonsportal der en kan få innsikt i hva studiet dreier seg om.

 

Bachelor i Produksjonsteknikk

Produksjonsteknikk gir tverrfaglig kompetanse innenfor maskinfag, teknologi, verdiskaping, administrasjon og ledelse.
En ingeniør med denne utdanningen kan bidra til å utvikle, tilpasse og innføre nye teknisk-administrative
løsninger i takt med skiftende forhold i og utenfor virksomheten.

 

STUDIEBAROMETERET: Produksjonsteknikk er best!

Undersøkelser viser at produksjonsteknikk har de mest fornøyde studentene. Studiebarometeret måler studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Portalen er nyttig for deg som studiesøker, student, arbeidsgiver, tilsatt ved høyskole eller universitet, og for andre med interesse for høyere utdanning.

Kilde: Studiebarometeret.no

Kilde: Studiebarometeret.no

Det er gjort spørreundersøkelse under kategoriene læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, læringsutbytte, og til slutt helhetsvurdering. Resultatet viser at den helhetlige vurderingen av produksjonsteknikk er blant de høyeste av ingeniørutdanninger i landet. Klikk på bilde for mer informasjon om undersøkelsen.

 

Alumniintervjuer

Vi har satt sammen en samling av intervjuer av tidligere studenter ved produksjonsingeniør. Her har de fortalt om deres jobbhverdag, hvor de jobber og tips til nåværende studenter. Her kan du få en idé om hva man kan jobbe med som produksjonsingeniør. Trykk på linken for å lese mer. 

Omvisning på Hansa Borg Bryggeri   Oct 19, 2016

Omvisning på Hansa Borg Bryggeri

Oct 19, 2016